สำนักงบฯ เคาะกรอบ “งบกลางปี 67” 1.22 แสนล้านหนุน “ดิจิทัลวอลเล็ต” เตรียมชง ครม.พรุ่งนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังเคาะกรอบงบกลางปี 67 วงเงิน 1.22 แสนล้าน และจะทำงบประมาณขาดดุล 1.12 แสนล้าน เพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เตรียมชงเข้า ครม.พรุ่งนี้


นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อใช้ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต กรอบวงเงิน 1.12 แสนล้านบาท โดยที่มาของงบประมาณก้อนนี้ มาจากการที่รัฐบาลมีรายได้เพิ่ม 10,000 ล้านบาท และจะทำงบประมาณขาดดุล 1.12 แสนล้านบาท หลังจากนี้เตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (28 พ.ค.)

โดยการกู้ขาดดุลงบประมาณเพิ่มเติม 1.12 แสนล้านบาท จะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีขยับขึ้นอีกประมาณ 0.1% ซึ่งยังไม่เกินเพดาน 70% ตามสัดส่วนหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ

ด้านนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ที่มาของรายได้ที่เพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท ไม่ใช่รายได้ที่จัดเก็บเพิ่ม แต่เป็นรายได้ที่รัฐบาลมีอยู่แล้ว ส่วนรายละเอียดจะต้องรอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันพรุ่งนี้ก่อน

Back to top button