TACC เซ็นต่อสัญญา “ซีพีออลล์” อีก 3 ปี เดินหน้าผุดสินค้า ดันยอดขายโตเด่น

TACC เซ็นสัญญากับ “ซีพีออลล์” ต่อไปอีก 3 ปี ตอกย้ำความเชื่อมั่นพันธมิตรหลักทางธุรกิจที่ดี เดินหน้าออกสินค้าใหม่ร่วมกัน ดันยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศเติบโตต่อเนื่อง


นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เซ็นต่อสัญญาซื้อขายร่วมธุรกิจกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน โดยเป็นสัญญาซื้อขายสินค้า (Exclusive Contract) ประเภทเครื่องดื่มเข้าไปจำหน่ายในร้าน 7-Eleven เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องตามรอบปกติเป็นครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว

“การเซ็นสัญญาในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นการเป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาเครื่องดื่มใหม่ร่วมกันในฐานะ Key Strategic Partner ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา TACC และ CPALL มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ด้วยการแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกันในการกำหนดแผนธุรกิจ พัฒนาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ“ นายชัชชวี กล่าว

นายชัชชวี กล่าวว่า ด้วยความเป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจทำให้บริษัทฯได้รับโอกาสในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เคียงข้างการขยายสาขาของร้าน 7-Eleven ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศกัมพูชา และ สปป.ลาว

“ต้องขอขอบคุณ CPALL ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯมาโดยตลอด ซึ่งมั่นใจว่าจะมีการร่วมธุรกิจกันต่อไปในระยะยาวอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยในปีนี้บริษัทฯ มีการขยายโรงงาน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าของกลุ่ม B2B และ B2C ซึ่งสามารถรองรับกำลังซื้อของผู้บริโภคและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตได้” นายชัชชวี กล่าว

Back to top button