เปิด 20 อันดับหุ้นถูก “Cover-Short” สูงสุด ณ 18 มิ.ย.67

ข้อมูลสิ้นสุด 18 มิ.ย.67 TTB มีปริมาณชอร์ตคงค้างเหลือมากสุด 650 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.67% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และถูก Short Sales สูงสุดจำนวน 32 ล้านบาท ขณะที่ SIRI มีมูลค่าการปิดสถานะชอร์ตด้วยการซื้อคืนสูงสุดจำนวน 17 ล้านบาท


ผู้สื่อข่าวรายงานอ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ยังคงสถานะการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) ณ วันที่ 18 มิ.ย.67 พบว่ามีหลักทรัพย์ที่ยังคงสถานะการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวนทั้งหมด 435 หลักทรัพย์ โดยหุ้นที่คงสถานะขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนสูงสุด 5 อันดับแรก (รวมบัญชี NVDR) ประกอบด้วย

1.ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB จำนวน 650,960,500หุ้น หรือคิดเป็น 0.67% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

2.บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC จำนวน 578,211,896 หุ้น หรือคิดเป็น 1.81% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

3.บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จำนวน 299,048,496 หุ้น หรือคิดเป็น 1.96% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

4.บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC จำนวน 293,307,571 หุ้น หรือคิดเป็น 1.44% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

5.บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU จำนวน 275,843,240 หุ้น หรือคิดเป็น 2.75% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

ทั้งนี้ จาก 20 อันดับในตารางดังกล่าว พบ 2 หุ้นที่ถูก Cover Short สูงเกิน 5 ล้านหุ้น ได้แก่

1.บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI จำนวน 10,963,100 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ระดับ 1.62 บาท คิดเป็นมูลค่า 17,760,222 บาท

2.บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA จำนวน 5,412,500 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ระดับ 5.30 บาท คิดเป็นมูลค่า 28,686,250 บาท

ขณะเดียวกันพบ 5 อันดับถูก Short Sales เพิ่มขึ้นสูงเกิน 6 ล้านหุ้น ได้แก่

1.TTB จำนวน 19,731,300 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ระดับ 1.66 บาท คิดเป็นมูลค่า 32,753,958 บาท

2.BANPU จำนวน 10,490,500 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ระดับ 4.88 บาท คิดเป็นมูลค่า 51,193,640 บาท

3.บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA จำนวน 8,069,100 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ระดับ 4.88 บาท คิดเป็นมูลค่า 39,377,208 บาท

4.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS จำนวน 7,479,100 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ระดับ 4.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 33,655,950 บาท

5.BEM จำนวน 6,971,100 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ระดับ 7.95 บาท คิดเป็นมูลค่า 55,420,245 บาท

 

Back to top button