mai ร่วมกับ “ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์” จัดสัมมนาสัญจรภูมิภาค ประเดิมเชียงใหม่ 12 ก.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับ “ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์” จัดสัมมนาสัญจรภูมิภาค รุกเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมเข้าถึงแหล่งทุน ประเดิมเชียงใหม่ 12 ก.ค. นี้


นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai และ LiVEx มุ่งเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน รวมทั้งพัฒนา LiVE Platform ที่เป็นแพลตฟอร์มที่มีทั้งความรู้ เครื่องมือที่จะช่วยผู้ประกอบการให้มีความรู้ ซึ่งใน ปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ mai และ LiVEx ได้ขยายไปยังภูมิภาค โดยร่วมกับพันธมิตรจัดงานสัมมนาสัญจรภูมิภาคสำหรับผู้ประกอบการ ภายใต้หัวข้อ “Unlocking Opportunities for Business Growth: เปิดโอกาสให้ธุรกิจภาคเหนือคิดการใหญ่”

“การจัดงานสัมมนาสัญจรที่เชียงใหม่ครั้งนี้ได้จับมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP CMU) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อผลักดันองค์ความรู้และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้กับธุรกิจในภาคเหนือ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือ (NDEA) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคเหนือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่มีศักยภาพเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ mai และ LiVEx มีแผนที่จะมุ่งเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในภาคอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ภาคตะวันฉียงเหนือ เป็นต้น” นายประพันธ์กล่าว

โดยภายในงาน ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้ รับฟังมุมมองผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ 3 หัวข้อ 1) โอกาสของธุรกิจและการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET – mai – LiVEx 2) การเตรียมความพร้อมธุรกิจสำหรับการระดมทุน 3) รับฟังเส้นทางสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน และผู้บริหารจากบริษัทที่เตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียน นอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และผู้ประกอบการมีโอกาสรับทุนสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ธุรกิจที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ ตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกด้วย

ทั้งนี้งานสัมมนาสัญจร “Unlocking Opportunities for Business Growth: เปิดโอกาสให้ธุรกิจภาคเหนือคิดการใหญ่” กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 2567 เวลา 13.00-18.00 น.ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ ผู้ประกอบการลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ bit.ly/3XVr8ES และช่องทางการเข้าถึง LiVE Platform ที่ www.live-platforms.com

Back to top button