VL รอรับเรือใหม่เม.ย.นี้ พร้อมสยายปีกเส้นทางจีน–อินเดียเพิ่ม ดันรายได้โต 15-20%


นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL เปิดเผยว่า บริษัทฯมุ่งมั่นและตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล โดยในเดือนเมษายนนี้เรือลำใหม่ VL.23 ขนาด 2,800 เดทเวทตัน (DTW) จะเดินทางมาถึงประเทศไทย และสามารถให้บริการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเลในเชิงพาณิชย์ได้ทันที  ทำให้บริษัทฯสามารถรับรู้รายได้จากเรือลำดังกล่าวตั้งแต่ไตรมาส 2/2564

ทั้งนี้จากกรณีที่เรือ VL.23 เข้ามา ส่งผลให้ในปีนี้  VLจะมีกองเรือทั้งหมด 13 ลำ โดยมีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 41,892  DWT โดยมีอายุเฉลี่ยกองเรือ 13 ปี ถือได้ว่าเป็นกองเรืออันดับ 1 ของกองเรือน้ำมันในประเทศไทย และเป็นการเสริมศักยภาพรองรับการเติบโต ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 รวมทั้งการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯตั้งเป้าหมายการเติบโตในปีนี้เพิ่มขึ้น 15-20%

ล่าสุดบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ รับเรือเพิ่มอีก 1 ลำ ขนาด 10,000-12,000 DWT ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้จากเดิมที่จะ รับเรือขนาดดังกล่าวในปี 2565 ส่วนในปี 2566 บริษัทฯจะต่อเรือใหม่อีก 1 ลำ ขนาด 3,000 DWT ส่งผลให้ปี 2566 จะมีจำนวนกองเรือเพิ่มขึ้นเป็น 15 ลำ และมีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 53,801  DWT จากปี 2563 ที่มีเรือทั้งสิ้น 12 ลำ และมีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 39,019  DWT ทั้งนี้เพื่อรองรับดีมานด์การขนส่งในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจสูง โดยจะมีการขยายเส้นทางการเดินเรือใหม่ ไปยังประเทศจีน และอินเดีย เป็นต้น

Back to top button