โผล่ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ PLANET เทขายหุ้นเกิน 5% ช่วงราคาทะยานแรง!


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET โดย นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 5.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 22.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับที่ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ 70,200,000 28.08
2. MR. Trevor John Thompson 70,200,000 28.08
3. นาย สาธิต รัฐเลิศกานต์ 10,460,000 4.18
4. นาง จงจิตร อะเนกา 6,250,000 2.50
5. นาง ชนิสา รัฐเลิศกานต์ 6,250,000 2.50

โดยราคาหุ้นวันปิดตลาดวันที่ 22 มี.ค. อยู่ที่ระดับ 3.10 บาท ปรับตัวขึ้น 0.48 บาท หรือ 18.32% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 115.42 ล้านบาท

 

Back to top button