INSET ลุ้นผลงานโตเด่น รับกระแส WFH ดันดีมานด์ Data Center-ไฮสปีดเน็ตพุ่ง!


บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET ผู้ประกอบธุรกิจระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแบบครบวงจร และก่อสร้างศูนย์ Data Center ถือเป็นบริษัทที่จะได้รับปัจจัยบวกจากการทำงานอยู่บ้าน (WFH) ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ลูกค้าในช่วงดังกล่าว เพื่อให้สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งผลต่อความต้องการใช้ Internet ความเร็วสูง และการเก็บข้อมูลบน Data Center จึงมีอัตราการขยายตัวสูงตาม เป็นที่น่าจับตาว่ากระแสดังกล่าวจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีทองที่จะได้งานเพิ่ม ประกอบกับน่าจับตาในส่วนของงานประมูลที่จะเข้าร่วมอีกหลายรายการ งานประมูลอีกหลายรายการ

 

Back to top button