เปิดผลงาน “เด็กปั้น” ค่าย APM อันดับ 1 โกยรีเทิร์น 130%

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจข้อมูล …


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของทาง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงวานนี้ (26 มี.ค.64) พบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการพัฒนาการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยจากตารางด้านบน พบว่า บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) หรือ AIE, CCP และ RBF เป็นหลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด

อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าหลังทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของทาง APM นั้น มีพัฒนาการการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ล่าสุด บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ที่มี APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ก็เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเป็นที่น่าจับตาว่าจะทำผลงานได้ดีเหมือนกันหลักทรัพย์ตัวก่อนหน้านี้เช่นกัน

ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ ไฟลิ่ง เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ของ WINMED เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

อนึ่ง WINMED ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต เพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัย และ/หรือ บำบัดรักษาโรค ซึ่งได้นำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ

อีกทั้ง เป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศ สำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมและความผิดปกติของทารกในครรภ์  นอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย อาทิ เครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือด และชุดกำจัด/จัดการสารเคมีและชีวภาพหกปนเปื้อน

Back to top button