“สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์” โอนหุ้น DDD ให้ภรรยา 20 ล้านหุ้น ปรับโครงสร้างถือหุ้นในครอบครัว

“สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์” ผู้บริหาร-ผู้ถือหุ้นใหญ่ DDD โอนหุ้นให้ภรรยา "สุดารัตน์ พรพัฒนารักษ์" 20 ล้านหุ้น ปรับโครงสร้างถือหุ้นในครอบครัว ยันไม่กระทบนโยบายธุรกิจ


นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD เปิดเผยว่า ได้ทำรายการโอนหุ้น BIG LOT จำนวน 20 ล้านหุ้น ให้กับภรรยา นางสุดารัตน์ พรพัฒนารักษ์ เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในครอบครัว

อย่างไรก็ตามภายหลังการรายการดังกล่าว นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่า 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เเละหากรวมการถือหุ้นของกลุ่มครอบครัวพรพัฒนารักษ์จะมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 68.3% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ การกำหนดนโยบายของบริษัท และอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทแต่อย่างใด

Back to top button