SCI จับมือ EASTW ลุยจัดหา – พัฒนาแหล่งน้ำป้อนพื้นที่ EEC

SCI ส่งบ.ร่วมทุน “ที ยูทิลิตี้ส์” เซ็นบันทึกความร่วมมือกับ EASTW เพื่อศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ของแหล่งน้ำเพื่อจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบจากบ่อดินเอกชน สำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC


นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) หรือ SCI เปิดเผยว่า บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็น บ ร่วมทุน ได้ดำเนินธุรกิจลงทุนเกี่ยวกับ Utilities ทั้งในเรื่องของพลังงานทดแทนและพัฒนาแหล่งน้ำ ในหลายๆ ด้าน โดยปัจจุบันได้ลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังงคาโรงงานอุตสาหกรรมและเข้าประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนจำนวน 7 แห่ง

สำหรับการร่วมมือกับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW ซึ่งเป็นผู้จัดหาน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมในการรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯขยายธุรกิจการลงทุนในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งทางบริษัทฯเองมั่นใจว่าจะทำให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มเติมในระยะยาว

Back to top button