MODERN แตกไลน์ธุรกิจเปิด “โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา” สร้าง S-Curve ใหม่เสริมแกร่ง

MODERN ลงทุน 400 ล้านบาท แตกไลน์ธุรกิจเปิด “โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา” โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้าง S - Curve ใหม่เสริมแกร่ง ตั้งเป้า 2564 รายได้โต 70%


นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN เปิดเผยว่า นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์แล้ว โมเดอร์นฟอร์มยังมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจด้านต่างๆ ที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือธุรกิจด้านสุขภาพ ที่บริษัทได้เข้าลงทุนจัดตั้งบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน) “MHC” ตั้งแต่ปี 2548 ในสัดส่วน 95% คิดเป็นเงินลงทุน 150 ล้านบาท

โดยเริ่มต้นทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า ผลิต จัดจำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมไปจนถึงออกแบบรับเหมาก่อสร้างพื้นที่ทางทำหัตถการต่างๆ ภายในโรงพยาบาล อาทิ ห้องปรับอากาศแรงดันบวก/ลบ Co-Hort Ward ห้องผ่าตัดไฮบริด ห้องสวนหัวใจ หอผู้ป่วยวิกฤติ หอผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น  ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การให้บริการทางการแพทย์อย่างเต็มตัว เนื่องจากธุรกิจด้านการแพทย์เป็น 1 ใน 10 S-Curve ใหม่ที่มีศักยภาพเติบโต ท่ามกลางยุคที่คนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้การลงทุนของ MHC ในโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา จ.อุบลราชธานี ในสัดส่วน 40% คิดเป็นมูลค่า 60 ล้านบาท ร่วมกับทีมนายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็ง  โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ร่วม 400 ล้านบาท จะช่วยหนุนให้โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งเอกชนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสถาบันการแพทย์นานาชาติปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยยังมีจำนวนโรงพยาบาลหรือศูนย์รักษาโรคมะเร็งเฉพาะทางที่ดูแลรักษาแบบครบวงจรไม่มากนัก และกระจุกตัวในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่

ดังนั้นจึงถือเป็นสาเหตุสำคัญของการเลือกจัดตั้งโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ห่างไกลกรุงเทพ เพื่อช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ซึ่งการเลือกจังหวัดอุบลราชธานีนั้นเป็น เพราะจังหวัดมีพื้นที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 และมีจำนวนประชากรมากติด 1 ใน 3 ของประเทศ มีความเจริญด้านเศรษฐกิจ อีกทั้งยังตั้งอยู่ติดชายเขตแดนของ 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศลาวและกัมพูชา ซึ่งถือเป็นทำเลศักยภาพที่จะเชื่อมต่อให้นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถเดินทางเข้ามาใช้รับการบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

นายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา กล่าวเสริมว่า “ชีวามิตรา” แปลว่าเป็นมิตรกับทุกชีวิต ยึดหลักดำเนินชีวิตด้วยมิตรภาพ ด้วยการมอบสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาเพื่อสร้างคุณค่าชีวิตที่ดีกว่าเดิม ด้วยปรัชญาการดำเนินงานที่เอาใจใส่ เป็นมิตรกับทุกชีวิตอย่างแท้จริง ทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยให้มีความสุขทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ดังนิยาม “กาย…ต้องตรงจุด” “ใจ…ต้องดูแล” เสริมประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่ อย่างลึกซึ้งด้วยเทคโนโลยีการรักษาใหม่ล่าสุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม พร้อมด้วยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งที่มากด้วยประสบการณ์ ดูแลคนไข้ดุจญาติมิตร ดั่งชื่อโรงพยาบาล “ชีวามิตรา” เป็นมิตรกับทุกชีวิตอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ในประเทศมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเกือบ 100,000 รายต่อปี เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่จะพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งในระยะปลายแล้ว โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา เน้นการให้คำปรึกษาแบบเจาะลึกกับคนไข้แบบรายบุคคล ตามประเภทของโรคและอาการ ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการอย่างใกล้ชิด ร่วมวางแผนการรักษาแบบผสมผสาน ทั้งในแบบการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน

ทั้งยังรองรับผู้ป่วยในการตรวจคัดกรอง ให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องโรคมะเร็งแบบครบวงจร จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้ข้อมูลกับผู้ป่วยเกี่ยวกับตัวเลือกในการรักษา และให้ผู้ป่วยสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังเปิดมิติใหม่แห่งการฉายรังสีเร่งอนุภาค ด้วยเทคนิคชั้นสูง ได้แก่ 3 มิติ 4 มิติ รวมถึงรังสีศัลยกรรม การรักษามะเร็งด้วยความร้อน ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมพื้นที่ให้เคมีบำบัดที่เป็นส่วนตัว มองเห็นต้นไม้จากสวนหย่อมขนาดใหญ่แบบพาโนรามา สร้างบรรยากาศความผ่อนคลายใกล้ชิดธรรมชาติ ลดความตึงเครียด

อย่างไรก็ดีโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราทำงานภายใต้แนวคิด “NEW POSSIBILITY OF CANCER TREATMENT” ทุกโอกาสคือความเป็นไปได้ในการรักษา บนพื้นฐานของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่มอบทางเลือกในการรักษาโดยพิจารณาจากโรคมะเร็งที่เป็น สภาพร่างกาย โดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีหรือแนวทางการรักษาในราคาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ที่สำคัญคือได้ผลในการรักษา มีผลข้างเคียงน้อยที่สุด

โดยในปี 2564 ตั้งเป้ามีรายได้เติบโต 70 %  และมีแผนขยายบริการที่ครอบคลุมทั้งแต่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยการตรวจหามะเร็งด้วยวิธีการใหม่ ๆ รวมทั้งการให้บริการแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ทั้งนี้ ในช่วงแรกมุ่งให้บริการผู้ป่วยในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งยังพร้อมรับผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป. ลาว และกัมพูชา เมื่อสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย

Back to top button