“ทริสเรทติ้ง” ปรับเพิ่มเครดิต CK สู่ระดับ A สะท้อนความแข็งแกร่งธุรกิจก่อสร้าง

“ทริสเรทติ้ง” อัพเครดิต CK สู่ระดับ A จากเดิม A- สะท้อนความเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย ขยายลงทุนในกลุ่มบริษัท หนุนรายได้และผลตอบแทนที่ดี ลดความเสี่ยงความผันผวนอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง


ทริสเรทติ้ง ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK เป็นระดับ “A” จากเดิมที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ ”คงที่” โดยอันดับเครดิตที่ปรับเพิ่มขึ้นสะท้อนถึงความมั่นคงของรายได้จากธุรกิจก่อสร้างและรายได้จากการลงทุนในกลุ่มบริษัทในเครือซึ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีโอกาสในการเติบโต แนวโน้มการเติบโตของกำไรของบริษัท และภาระหนี้ของบริษัทที่ลดลงต่อเนื่อง

ทั้งนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนรวมถึงความเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยตลอดจนความสามารถในการรับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และโครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งความแข็งแกร่งในการบริหารโครงการและความยืดหยุ่นทางการเงินที่เกิดจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท แม้ว่าอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างจะมีลักษณะที่เป็นวงจรขึ้นลงและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น แต่บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการลงทุนในบริษัทสัมปทานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่สำคัญ

โดยปัจจุบันบริษัทลงทุนและคงสัดส่วนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยทั้ง 3 บริษัทดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิ ระบบขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานหรือสัญญาซื้อขายระยะยาวที่มีความมั่นคง

พร้อมคาดว่าบริษัทสามารถได้งานรับเหมาก่อสร้างใหม่มูลค่า 30,000 – 35,000 ล้านบาทต่อปีและจะรับรู้รายได้มากขึ้นจากการลงทุนของบริษัท โดยคาดว่าบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพและบริษัท ซีเค พาวเวอร์ ประมาณ 1,000 – 1,500 ล้านบาท ต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้า ขณะเดียวกันบริษัทจะได้รับเงินปันผลจากบริษัททีทีดับบลิว ประมาณ 450 – 500 ล้านบาทต่อปี

ในส่วนของภาระหนี้ CK ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดย ณ สิ้นปี 2560 อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทอยู่ที่ 57.2% ลดลงจากระดับ 65% – 70% ในช่วง 3 ปีก่อนหน้า หลังจากโอนภาระเงินกู้ยืมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงไปให้แก่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ณ สิ้นปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทยังทรงตัวอยู่ในระดับ 52.9%

ด้านนางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CK เปิดเผยว่า การได้รับอันดับเครดิตที่ดีขึ้นในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัท ช.การช่างที่มีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการลงทุนในบริษัทสัมปทานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี ยังจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า นักลงทุน พันธมิตร สถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ช่วยเสริมศักยภาพทางการเงินให้บริษัทมีความพร้อมร่วมเข้าประมูลงานโครงการต่างๆ ในอนาคตอันใกล้

Back to top button