ลุ้นบ่ายนี้ “นายกฯ” ถก ศบค.ชุดใหญ่ หารือคลายล็อกร้านอาหาร-ผับบาร์

ลุ้นบ่ายนี้ "นายกฯ" ถก ศบค.ชุดใหญ่ หารือคลายล็อกร้านอาหาร-ผับบาร์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (22 ก.พ.64) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ คือเรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2563 และผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศประจำปี 2563 รวมถึงรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ ที่ประชุมเตรียมพิจารณาแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ และพิจารณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

อย่างไรก็ดี ก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรี ไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าจะไปร่วมรับวัคซีนซิโนแวค ล็อตแรก 2 แสนโดส จากจีนที่จะมาถึงประเทศไทย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 24 ก.พ.นี้ ด้วยตนเองหรือไม่

สำหรับช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ชุดใหญ่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งก่อนหน้านี้นายกฯ ระบุว่า จะพิจารณาการผ่อนคลายมาตรการอนุญาตให้นั่งดื่มในร้านอาหาร และการเปิดสถานบันเทิง โดยที่ประชุมฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบให้ดีที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็ก ร้านอาหาร และผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก

Back to top button