นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุมครม. พิจารณาต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 31 มี.ค.-ผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในวันนี้ (23 ก.พ.64) มีวาระที่น่าสนใจ คือ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เสนอขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปถึงวันที่ 31 มี.ค.64

รวมทั้งเสนอให้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยปรับระดับเขตพื้นที่สถานการณ์ทั่วประเทศคงเหลือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เพียงจังหวัดเดียว คือ จังหวัดสมุทรสาคร, พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) มี 8 จังหวัด, พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) มี 14 จังหวัด และเพิ่มพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) เป็น 54 จังหวัด นอกจากยังเสนอมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม โดยให้เกือบทั่วประเทศสามารถเปิดร้านอาหาร/สถานบันเทิง และอนุญาตให้ดื่มสุรา-แสดงดนตรีสดในร้านได้ แต่งดเต้นรำ ซึ่งจะกำหนดเวลาปิดตามระดับพื้นที่

นอกจากนี้ คาดว่า ที่ประชุมฯ จะติดตามกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป ตลอดจนรับทราบแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ซึ่งไทยจะได้รับวัคซีนจากบริษัท ซิโนแวก ล็อตแรกจำนวน 2 แสนโดสในวันพรุ่งนี้ (24 ก.พ.64)

ขณะที่ทางด้านกระทรวงคลัง เสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1, ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ ขนาด การให้บริการ หรือธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. …

กระทรวงพาณิชย์ เสนอหลักการของร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน และร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. …

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 และเสนอขอถอนร่างพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ….

Back to top button