คลายล็อกสงกรานต์ ยังไม่ได้ข้อสรุป เลขาฯ สมช. ย้ำต้องพิจารณารอบคอบ หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่


พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ (11 มี.ค.64) จะเป็นdkiรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อเสนอจากภาคเอกชน เรื่องผ่อนคลายการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าก่อน โดยยังไม่มีการพิจารณาเรื่องการเปิดประเทศในเดือนต.ค.

พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า มาตรการผ่อนคลายจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดคลัสเตอร์การระบาดระลอกใหม่ แต่หากผ่อนคลายน้อยเกินไป อาจไม่เพียงพอที่จะบรรเทาความเดือดร้อน หรือฟื้นฟูเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้

หลังจากนี้จะให้ทุกหน่วยงานนำข้อมูลที่ได้ไปหารือเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติก่อนนำกลับมาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันที่ 17 มี.ค.อีกครั้งเพื่อสรุปมาตรการทั้งหมด และเสนอต่อที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ในวันที่ 19 มี.ค.ตามลำดับต่อไป

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำหรับวาระการพิจารณาในวันนี้นอกจากเรื่องจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว จะติดตามและขับเคลื่อนมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการแพทย์ รวมถึงการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร ทางอากาศ ทางน้ำและ ทางบก และ การเข้าพักในสถานที่กักกันของรัฐ นอกจากนี้ จะรับฟังผลสรุปการดำเนินงาน สถานที่กักกันในโรงแรมศรีพันวา ซึ่งเป็นลักษณะของ Villa Quarantine ด้วย

Back to top button