“คลัง” เตือนรีบใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ก่อนหมดเขตพรุ่งนี้ คาดเฟส 3 เริ่มมิ.ย.

“คลัง” เตือนรีบใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ก่อนหมดเขตพรุ่งนี้ คาดเฟส 3 เริ่มมิ.ย.


น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า พรุ่งนี้ (31 มี.ค.) จะเป็นวันสุดท้ายที่ผู้ได้สิทธิจากมาตรการคนละครึ่ง ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 กว่า 14.8 ล้านคน จะสามารถใช้จ่าย หลังจากนั้น แม้ว่าจะมีเงินเหลืออยู่ในระบบ ก็จะไม่สามารถใช้จ่ายได้อีก จึงขอให้ผู้ที่ยังใช้จ่ายเงินไม่หมด เร่งใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ

โดยจากข้อมูลขณะนี้ มีผู้ใช้จ่ายครบวงเงิน 3,500 บาท แล้ว 7 ล้านคน และใช้จ่ายเกินกว่า 3,000 บาท แล้ว 13.47 ล้านคน

ผู้อำนวยการ สศค. กล่าวว่า จากการร่วมจ่าย (Co-Pay) ในมาตรการที่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่ง และประชาออกเองครึ่งหนึ่ง ทำให้มีงบประมาณจากมาตรการเหลือประมาณ 2,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากจำนวนผู้รับสิทธิไม่เต็ม 15 ล้านคน ตามกรอบของมาตราการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการประสบความสำเร็จ เป็นการใช้เงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า ในการช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชน

น.ส.กุลยา กล่าวว่า มาตรการคนละครึ่งในเฟส 1-2 มีการเตรียมงบประมาณร่วม 52,250 ล้านบาท ที่ผ่านมา มีการใช้จ่าย โดยประชาชนร่วมจ่ายรวม 101,315 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดไว้เล็กน้อยที่ 1.05 แสนล้านบาท โดยคาดว่าเม็ดเงินดังกล่าว จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจในปี 2564 ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2563 โดยเฉลี่ย 2 ปี ที่ 0.4%

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่ใช้จ่ายเงินในมาตรการไม่ทัน และวงเงินที่เหลือจะไม่ถูกนำไปรวมกับมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในช่วงเดือน มิ.ย.64 หลังจากที่มาตรการเราชนะ, ม33เรารักกัน สิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค.64 ซึ่งขณะนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการออกแบบมาตรการให้มีความเหมาะสม รวมทั้งป้องกันการทุจริตการใช้จ่ายจากมาตรการให้รัดกุมมากขึ้น รวมทั้งมาตรการกระตุ้นให้ผู้ที่มีเงินออม นำมาใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นกัน

Back to top button