ครม.เห็นชอบเยียวยา “ม.33” พื้นที่แดงเข้ม 13 จว.เพิ่ม 1 เดือน

“ครม.” ไฟเขียวจ่ายเงินเยียวยา “ม.33” พื้นที่แดงเข้ม 13 จังหวัดเพิ่ม 1 เดือน โดยนายจ้างรับเงิน 3,000 บาท/หัวลูกจ้าง และลูกจ้างรับเงิน 2,500 บาท/คน


นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัดอีก 1 เดือนในเดือน ก.ย.64 โดยนายจ้างจะได้รับเงิน 3,000 บาท/หัวลูกจ้าง จำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน และลูกจ้างวงเงิน 2,500 บาท/คน

Back to top button