หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 6 ต.ค2564


BANPU

13.90 บาท เป็นแนวต้าน High เดิมที่พร้อมจะ Break เพื่อเป็นสัญญาณซื้ออีกระลอกใหญ่ ของแนวโน้มในระยะกลาง ที่จะเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างเต็มตัว และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือTarget ใหญ่ที่ 18.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ระยะกลาง Let profit

Run สั้น Follow Buy เหนือ 13.90บาท

แนวรับ 13.70 13.50

แนวต้าน 14.50 15.30

Stop Loss 13.30 บาท

 

GPSC

ระดับราคา ได้มี Reversal Pattern เกิดขึ้นพร้อม Volume ที่เพิ่มอย่างมีนัยส าคัญท าให้พร้อมจะมี TechnicalRebound รอบใหญ่เกิดขึ้นได้หลังจากปรับฐานราคาลงมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา

กลยุทธ์ ทยอยซื้อ เล่นสั้น

แนวรับ 77.00 76.00

แนวต้าน 78.50 80.25

Stop Loss 74.50 บาท

 

 

GULF

ระดับราคา ได้ขึ้นทำ All Time High เป็นสัญญาณซื้อระลอกใหม่ที่คาดว่าจะทยอยทำ All Time High ได้อย่างต่อเนื่อง และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Targetในการขึ้นระลอกนี้ที่ 47.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อ เล่นสั้น

แนวรับ 44.00 43.00

แนวต้าน 46.00 47.00

Stop Loss 42.00 บาท

 

OR

ระดับราคา ได้มีVolume Alert ขึ้นจาก Strong Support ในกรอบสามเหลี่ยม ที่คาดว่าจะมีTechnical Rebound ในกรอบระหว่าง 27.25 – 29.75 บาท

กลยุทธ์ทยอยซื้อ เล่นสั้นๆ

แนวรับ 27.50 27.25

แนวต้าน 28.75 29.75

Stop Loss 26.75 บาท

Back to top button