IRPC ร่วมพิธีส่งมอบ “ขาเทียมพระราชทาน” ผู้พิการจังหวัดระยอง

IRPC ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีส่งมอบ “ขาเทียมพระราชทาน” ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระยอง และพื้นที่ใกล้เคียง


นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 157 ในวันที่ 17 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ ไออาร์พีซี สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง โดยมี นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการปิโตรเคมีและการกลั่น พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีส่งมอบขาเทียมพระราชทานให้แก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 94 ขา สำหรับ 107 ราย เพื่อให้ผู้พิการมีขาเทียมที่ดีสวมใส่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงได้รับโอกาสตามสิทธิและความเท่าเทียมกันทางสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และครอบครัว สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพต่างๆ ได้สะดวกขึ้น และเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป

Back to top button