“ดีอี-ดีป้า” เปิดโครงการ “AI for Better Life” ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเทคโนโลยี AI ฟรี

“ดีอี-ดีป้า” เปิดโครงการ “AI for Better Life” ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นฟรี ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หวังช่วยยกระดับสุขภาพของคนไทย


นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เป็นประธานเปิดโครงการ “AI for Better Life” ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AIเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 67 แก่ประชาชน โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า” พร้อมด้วยนายโรมัน รามอส ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด และนางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด รวมถึงพญ.เสาวณีย์ เกิดดอนแฝก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ร่วมพิธี

ทั้งนี้ นายประเสริฐ เปิดเผยว่ารัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อระบบการทำงาน ซึ่งกระทรวงดีอีมุ่งขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการดำเนินงานของดีป้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านสุขภาพ ซึ่งกระทรวงดีอีและดีป้าพร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าผลักดันให้เกิดการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้านสุขภาพและการดูแลรักษาโรคด้วยดิจิทัลควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้างอย่างทั่วถึง

“สำหรับโครงการ AI for Better Life ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 67 แก่ประชาชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดีอี โดยดีป้าและเครือข่ายพันธมิตรอย่าง แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) รวมถึงโรงพยาบาลบ้านแพ้วและเดอะมอลล์ กรุ๊ป ซึ่งถือเป็นหนึ่งตัวอย่างของการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยแท้จริง (AI for Action) เพื่อประโยชน์ของประชาชน

อีกทั้งจะช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งปอดเบื้องต้น โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่จากกระทรวง” นายประเสริฐ กล่าว

ขณะที่ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่าโครงการ “AI for Better Life” ต่อยอดมาจากโครงการนำร่อง “ตรวจไว สู้ภัยมะเร็งปอด” ที่เริ่มดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ (Digital Healthcare) เพื่อประยุกต์ใช้ยกระดับระบบสาธารณสุขไทยพร้อมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและการมอบความสะดวกสบายในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งปอดเบื้องต้นแก่ประชาชนไทย

“โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยี AI ที่จัดขึ้นบริเวณชั้น G ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ จะเปิดให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่(26 – 28 ม.ค. 67) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากกระทรวงดีอี นอกจากนี้ ดีป้ายังมีเป้าหมายที่จะบูรณาการการทำงานกับโรงพยาบาลอื่นเพื่อให้บริการประชาชนไทยมากกว่า 1 ล้านคน โดยจะขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ และโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นต้อง ลดต้นทุนการให้บริการตรวจสุขภาพ” ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าว

ด้าน นายโรมัน กล่าวว่า มะเร็งปอดเป็นภัยที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจพบในระยะท้ายๆ เนื่องจากมะเร็งปอดระยะต้นยังไม่แสดงอาการให้เห็นได้ชัด ส่งผลให้การรักษาล่าช้าไม่ได้ผลเท่าที่ควรซึ่งลดโอกาสการรอดชีวิต ดังนั้นการตรวจพบมะเร็งปอดตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที อีกทั้งช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและอาจเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต

“อีกทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการช่วยตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นจะช่วยเสริมสร้างระบบสาธารณสุขไทยให้แข็งแรงด้วยการสร้างช่องทางการตรวจสุขภาพปอดของประชาชนให้เข้าถึงง่ายและทั่วถึง ขณะที่หวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการนำพาไปสู่การเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอดในประเทศไทย” นายโรมัน กล่าว

ด้านพญ.เสาวณีย์ กล่าวว่า จากอดีตถึงปัจจุบัน โรคร้ายแรงที่เป็นสาเหตุในการคร่าชีวิตคนไทยอันดับต้นๆ ยังคงเป็นโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งปอดที่นับเป็นสาเหตุของการตายที่พบมากที่สุด 1 ใน 5 อันดับแรก และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยโรคมะเร็งปอดมักไม่แสดงอาการผู้ป่วยมักตรวจพบในระยะท้ายๆ ทำให้เริ่มต้นรักษาช้า ผลการรักษาจึงไม่ดีเท่าที่ควร โอกาสในการหายจากโรคมีน้อย และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ดังนั้นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

“ขณะที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต่อยอดและขยายผลการนำเทคโนโลยี AI ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดสู่โครงการ “AI for Better Life” พร้อมนำทีมโรงพยาบาลบ้านแพ้วออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในครั้งนี้ โดย Al จะใช้เวลาประมวลผลเพียง 3 นาที ผู้รับบริการจะทราบผลอย่างรวดเร็ว หากพบความผิดปกติในเบื้องต้นสามารถเข้าสู่การรักษาในสถานพยาบาลได้ ขณะที่แพทย์จะนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของ AI มาพิจารณาร่วมกับการวินิจฉัยของแพทย์อีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งที่ผ่านมาได้ตรวจตรวจคัดกรองไปแล้วกว่า 10,000 ราย ซึ่งถือได้ว่า การใช้เทคโนโลยี AI ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยรวดเร็ว และมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น” พญ.เสาวณีย์ กล่าว

นอกจากนี้ นางสาววรลักษณ์ กล่าวว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าของประเทศไทย ในฐานะองค์กรแห่งความยั่งยืนภายใต้แนวคิด ESG รู้สึกภาคภูมิใจแทนประชาชนชาวไทยที่มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้งานด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพของระบบสาธารณสุขไทย ซึ่งเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้สนับสนุนพื้นที่สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้น อีกทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ลูกค้าของ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ได้มี “Good Health and Well-being” ควบคู่กันไป และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการดีๆ อย่าง “AI for Better Life เพื่อประชาชนไทย” และหวังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดอย่างสม่ำเสมอ และหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยี AI โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มกราคมนี้ (วันที่ 26 – 27 ม.ค. เวลา 10:00 – 17:00 น. และ วันที่ 28 ม.ค. เวลา 10:00 – 18:00 น.) บริเวณชั้น G โซน M Lifestyle ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

Back to top button