สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK มูลค่าสูงสุด 58.60 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK 1 400,000 58,600 146.5
SCB 1 400,000 44,800 112
GPSC
1 100,000 7,700 77
CPN 1 87,100 4,932 56.62
FSS 1 2,000,000 4,640 2.32

Back to top button