สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 26 มี.ค.64


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 407,220 10,848,177 52.77%
KBANK-R 1,520,200 221,299,400 26.89%
EA-R 2,283,200 138,770,975 18.18%
INTUCH-R 692,400 39,603,075 16.77%
GFPT-R 720,200 8,642,400 15.20%
S-R 2,394,500 5,284,648 15.17%
RATCH-R 387,800 20,132,675 14.89%
PSH-R 423,800 5,463,490 14.35%
LH-R 7,414,500 63,825,705 13.93%
GULF-R 953,900 32,183,375 13.02%
MBK-R 422,800 6,165,660 12.40%
HMPRO-R 1,964,400 28,587,010 12.19%
DTAC-R 968,300 31,759,325 12.08%
GLOBAL-R 635,100 13,410,120 11.29%
CBG-R 505,000 67,976,750 10.98%
TMB 43,737,900 52,957,136 10.37%
BGRIM 581,400 26,960,100 9.95%
BBL 437,000 55,062,000 9.69%
HMPRO 1,557,900 22,686,870 9.67%
AOT-R 1,889,400 128,401,025 9.40%
KKP-R 170,500 10,384,225 9.21%
TISCO-R 285,100 27,681,700 9.13%
EPG-R 992,600 9,578,275 8.98%
IRPC-R 12,257,000 45,893,846 8.81%
GPSC-R 1,236,100 94,573,575 8.80%
TCAP 521,200 19,091,425 8.57%
BCP-R 432,000 11,124,025 8.56%
BEC-R 994,800 9,630,635 8.50%
SCB-R 437,300 48,761,900 8.49%
BTS 2,510,500 23,724,225 8.32%
WHAUP 187,300 828,724 8.08%
MINT-R 1,635,000 52,912,000 8.03%
STEC-R 721,200 11,148,320 7.97%
GULF 574,300 19,382,625 7.84%
SPCG-R 110,000 2,156,000 7.80%
MTC-R 830,600 57,835,000 7.57%
BDMS 1,264,100 26,954,580 7.49%
ADVANC-R 479,000 83,145,700 7.35%
TU 604,300 8,822,780 7.34%
SCCC-R 5,300 871,350 7.27%
SUPER 17,587,600 17,763,476 7.18%
RATCH 184,900 9,598,175 7.10%
CPALL 1,119,500 76,048,450 7.06%
EGCO-R 100,900 18,909,450 6.89%
SAWAD-R 761,100 64,643,675 6.74%
STEC 608,600 9,400,310 6.73%
STA-R 1,794,200 84,376,625 6.66%
PTL-R 95,800 2,196,770 6.49%
BH-R 57,600 7,831,800 6.37%
DCC-R 2,388,100 6,077,472 6.35%
BJC 251,000 9,244,475 6.25%
PLANB-R 1,759,300 12,807,310 6.01%
CRC-R 507,300 18,649,900 5.81%
ADVANC 369,400 64,225,650 5.67%
PTT 1,330,000 53,532,500 5.66%
MINT 1,147,000 37,053,250 5.63%
CBG 258,100 34,722,950 5.61%
SIRI-R 10,295,700 10,737,447 5.50%
THANI-R 2,193,200 9,694,214 5.47%
COM7-R 547,300 32,868,025 5.45%
GUNKUL 5,542,900 20,991,550 5.40%
SCC-R 100,200 39,560,400 5.34%
KCE-R 790,200 45,230,850 5.28%
OSP-R 125,200 4,288,100 5.28%
ORI-R 926,100 7,640,750 5.25%
BGRIM-R 302,300 13,985,225 5.17%
BAM 610,100 13,247,630 5.14%
INTUCH 211,700 12,124,350 5.13%
IVL 657,200 29,439,050 5.02%
CKP-R 859,800 4,380,360 5.00%
DELTA-R 195,000 57,149,300 4.76%
WHAUP-R 109,400 482,160 4.72%
BLAND-R 1,775,700 2,079,950 4.63%
BAM-R 548,300 11,898,110 4.62%
GPSC 646,000 49,619,450 4.60%
EA 569,700 34,725,500 4.54%
TOP 135,700 8,276,825 4.52%
RCL 402,000 9,933,490 4.50%
PTTGC 691,900 43,815,000 4.48%
LH 2,334,900 20,076,170 4.39%
TRUE 13,919,400 48,391,702 4.39%
AMATA-R 732,100 13,913,420 4.38%
CPF-R 1,040,700 30,440,475 4.38%
AOT 871,300 59,280,625 4.33%
PTTEP 243,700 27,684,950 4.33%
IRPC 6,019,300 22,539,950 4.32%
GUNKUL-R 4,346,900 16,453,964 4.24%
AWC-R 4,041,500 20,512,557 4.23%
SCC 78,900 31,060,500 4.20%
RBF-R 211,100 3,757,780 4.12%
BH 36,500 4,951,150 4.04%
GFPT 187,600 2,251,200 3.96%
DTAC 313,300 10,315,175 3.91%
KBANK 221,300 32,237,450 3.91%
BTS-R 1,151,600 10,882,620 3.82%
BEM 1,160,000 10,018,300 3.78%
WHA 4,247,500 14,833,454 3.69%
BA-R 224,000 1,884,450 3.68%
KTC 563,500 43,790,900 3.59%
SPRC-R 1,038,900 9,457,815 3.59%
EPG 391,600 3,780,580 3.54%
STGT 322,700 13,069,350 3.48%
KTC-R 542,500 41,931,275 3.46%
CKP 593,200 3,025,320 3.45%
SGP 58,600 673,900 3.42%
TPIPL-R 582,900 1,054,565 3.36%
JAS-R 2,774,600 8,341,868 3.27%
QH-R 1,413,900 3,478,196 3.23%
KSL-R 184,700 610,560 3.21%
TISCO 99,400 9,650,100 3.18%
EGCO 45,500 8,527,000 3.11%
IVL-R 406,400 18,204,325 3.11%
JAS 2,630,000 7,956,536 3.10%
OR 2,332,200 74,870,950 3.09%
ERW 596,700 2,669,582 3.07%
MEGA 88,500 3,139,225 2.86%
QH 1,238,800 3,059,700 2.83%
MEGA-R 86,900 3,095,725 2.81%
CPF 665,100 19,454,175 2.80%
GLOBAL 156,500 3,296,490 2.78%
AAV-R 2,858,000 8,131,784 2.75%
SCB 140,600 15,713,250 2.73%
BEM-R 828,700 7,125,755 2.70%
KKP 50,000 3,047,300 2.70%
CENTEL 215,900 7,504,450 2.64%
BCPG-R 479,800 7,156,490 2.63%
CK-R 276,900 4,890,420 2.63%
BBL-R 112,500 14,175,000 2.49%
TIP 10,100 282,800 2.49%
AP 591,400 4,863,120 2.48%
PSH 72,700 940,810 2.46%
TQM-R 41,300 4,979,450 2.44%
BANPU 3,189,900 39,381,060 2.40%
THANI 963,200 4,271,152 2.40%
JMART-R 239,400 10,230,400 2.35%
PTTEP-R 131,800 14,959,300 2.34%
CK 243,900 4,299,280 2.32%
BCPG 412,400 6,205,120 2.26%
BCP 112,700 2,920,175 2.23%
BAFS-R 6,100 166,225 2.17%
KCE 324,300 18,638,550 2.17%
EASTW-R 21,100 207,830 2.14%
TPIPP 604,200 2,639,834 2.12%
CPN 206,400 11,670,025 2.10%
MAJOR-R 191,600 4,183,300 2.08%
MTC 228,100 15,879,275 2.08%
SPRC 600,800 5,473,705 2.08%
BDMS-R 344,200 7,340,760 2.04%
SPALI-R 401,700 8,771,840 1.96%
ESSO-R 822,800 7,007,325 1.93%
TTW-R 28,100 328,770 1.88%
TVO 26,400 851,400 1.88%
JMT-R 227,000 10,580,975 1.87%
TASCO-R 614,300 12,954,350 1.87%
CHG 682,500 1,958,940 1.83%
KTB-R 169,800 2,037,600 1.81%
VGI-R 660,800 4,531,360 1.79%
SIRI 3,324,800 3,464,510 1.77%
TU-R 137,100 1,996,640 1.67%
MCS 30,400 425,600 1.66%
LPN 93,800 478,380 1.63%
STGT-R 147,600 5,977,800 1.59%
AMATA 262,700 5,026,560 1.57%
SPCG 22,000 431,910 1.56%
VGI 575,900 3,944,915 1.56%
BLAND 593,700 696,795 1.55%
CPN-R 152,800 8,702,175 1.55%
MAJOR 140,600 3,076,810 1.52%
HANA-R 359,200 20,302,750 1.51%
RS 443,800 11,237,150 1.51%
SPALI 306,300 6,713,150 1.50%
STPI 72,200 296,382 1.49%
CPALL-R 234,800 15,946,800 1.48%
PTG-R 401,900 8,150,030 1.45%
BGC 25,700 259,570 1.42%
OR-R 1,072,900 34,608,750 1.42%
DOHOME-R 67,700 1,265,990 1.41%
SF-R 119,100 755,220 1.29%
SUPER-R 3,070,000 3,100,700 1.25%
TOP-R 37,100 2,255,300 1.24%
BCH 157,100 2,325,080 1.20%
TRUE-R 3,749,200 12,989,042 1.18%
HANA 280,200 15,713,200 1.17%
CHG-R 423,600 1,219,968 1.14%
ITD 575,900 877,426 1.14%
SAWAD 123,600 10,506,425 1.09%
DOHOME 51,700 966,790 1.08%
BEC 125,000 1,216,765 1.07%
AEONTS-R 16,200 3,411,600 1.01%
SCGP 92,000 4,347,000 1.01%
ORI 168,000 1,402,800 0.95%
CRC 79,300 2,915,275 0.91%
S 136,200 302,364 0.86%
ICHI 139,900 1,979,830 0.84%
AWC 796,200 4,021,770 0.83%
STA 222,400 10,450,325 0.83%
SCCC 600 98,550 0.82%
M 12,800 712,500 0.79%
PRM 408,000 3,379,660 0.78%
SAT-R 39,500 722,850 0.77%
ESSO 324,900 2,772,330 0.76%
BPP-R 246,000 4,988,150 0.75%
TCAP-R 45,400 1,663,400 0.75%
NOBLE 78,000 665,460 0.72%
TTCL 33,900 203,465 0.72%
TMB-R 3,008,500 3,670,370 0.71%
TTA 516,600 6,580,480 0.70%
COM7 64,100 3,859,125 0.64%
TQM 10,800 1,301,750 0.64%
BPP 204,000 4,121,990 0.63%
PTL 9,100 210,290 0.62%
TASCO 200,500 4,233,320 0.61%
RBF 30,000 534,000 0.59%
VIBHA 211,200 392,174 0.59%
BLA-R 38,300 970,075 0.58%
MBK 19,500 286,410 0.57%
PTT-R 123,700 4,978,925 0.53%
SSP 67,100 976,630 0.51%
TOA 6,000 193,500 0.50%
SHR 65,600 212,544 0.49%
BCH-R 61,200 905,760 0.47%
PTTGC-R 69,000 4,364,250 0.45%
TPIPL 77,800 140,829 0.45%
TTA-R 321,100 4,065,890 0.44%
PTG 104,500 2,131,150 0.38%
THG-R 4,500 112,050 0.38%
BLA 24,300 620,975 0.37%
AAV 339,100 954,092 0.33%
BANPU-R 313,700 3,895,880 0.24%
TPIPP-R 67,800 295,612 0.24%
TKN 14,700 147,000 0.21%
TKN-R 13,000 129,350 0.19%
TVO-R 2,600 83,850 0.19%
CIMBT 150,000 141,000 0.11%
PLANB 31,000 226,300 0.11%
ASIAN 10,000 220,500 0.09%
LHFG-R 3,600 4,428 0.09%
RS-R 15,200 379,980 0.05%
ICHI-R 6,600 93,360 0.04%
PRM-R 12,400 100,440 0.02%
JMART 600 25,650 0.01%
SGP-R 100 1,140 0.01%
UNIQ 2,000 10,760 0.01%
AP-R 100 820 0.00%
CENTEL-R 300 10,200 0.00%
SPA-R 200 1,700 0.00%
WHA-R 300 1,050 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button