สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ JMART มูลค่าสูงสุด 625.53 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
JMART 7 19,100,000 625,525 32.75
DCC 1 22,301,000 67,795 3.04
DITTO 1 3,000,000 48,000 16
SABUY 1 1,050,000 9,450 9
RS-W4 3 3,988,000 6,813 1.71
TWZ 1 1,000,000 120 0.12
MAX <NC>
3 6,000,000 72 0.01

Back to top button