EA-CHO ร่วมงานสัมมนา “Battle Strategy”

EA-CHO ร่วมงานสัมมนา “Battle Strategy แผนรบ สยบวิกฤติ EPISODE I : DO OR DIE ไม่ทำก็ตาย” ณ GMM Live House @ Central World ชั้น 8


ดร.อุตตม สาวนายน (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย คุณชาญชัย สงวนวงศ์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ กล่าวเปิดงานสัมมนา “Battle Strategy แผนรบ สยบวิกฤติ EPISODE I : DO OR DIE ไม่ทำก็ตาย” โดยคุณสมโภชน์ อาหุนัย (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “สมาร์ทเอ็นเนอร์ยี่เพื่ออนาคต” และ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ในหัวข้อ “Smart City Model” ณ GMM Live House @ Central World ชั้น 8

Back to top button