RBF มอบหน้ากาก N95 ช่วยบุคลากรแพทย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

RBF มอบหน้ากาก N95 จำนวน 900 ชิ้น ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า


แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF มอบหน้ากากอนามัย N 95 จำนวน 900 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด-19  โดยมี พันเอก รชต ลำกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button