UAC – PPP สนับสนุนอุปกรณ์แพทย์สู้ “โควิด-19”

UAC-PPP สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรักรัก และรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกแรต เพื่อใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 


บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 พร้อมเป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน โดยได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และน้ำยาไฮเตอร์สำหรับฆ่าเชื้อโรคให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรักรัก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกแรต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ที่อยู่ในพื้นที่โรงงาน PPP โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของแต่ละพื้นที่เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในพื้นที่

Back to top button