WGE สนับสนุน พนง.ฉีดวัคซีน “โควิด-19″

WGE ร่วมสนับสนุนพนักงานฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ


บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE ให้การสนับสนุนและผลักดันให้พนักงานในทุกแผนก เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ติดต่องานกับ WGE และมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าตลอดเวลาในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

Back to top button