TRUE ห่วงใยลูกค้า เปิดโทรฟรีเบอร์ฉุกเฉิน – สายด่วนโควิด

TRUE ร่วม กสทช. ห่วงใยลูกค้า เปิดบริการโทรฟรีหมายเลขฉุกเฉิน – สายด่วนโควิด


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า ด้วยความเข้าใจถึงความจำเป็นเร่งด่วน และความตึงเครียดของพี่น้องชาวไทยในช่วงการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกลุ่มทรู มีความห่วงใยและต้องการให้ประชาชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือหรือรับคำปรึกษาได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารจึงได้เปิดให้ลูกค้าทรูมูฟ เอช และลูกค้าโทรศัพท์บ้านทรู ทุกเบอร์ โทรฟรี สายด่วนโควิด ดังนี้

  • 1668 กรมการแพทย์ – สายด่วนช่วยเหลือประสานงานจัดหาเตียงในโรงพยาบาลเพื่อรองรับการนอนพักรักษาตัวสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 (เปิดให้บริการระหว่างเวลา 8.00 – 22.00 น.)
  • 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ – สายด่วนให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนอกสถานพยาบาล
  • 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) – สายด่วนช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล
  • 1422 กรมควบคุมโรค – สายด่วนสำหรับสอบถามและแจ้งข้อมูลผู้มีอาการป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัยติดเชื้อโควิด-19
  • 1323 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข – สายด่วนให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต พร้อมแนะนำวิธีจัดการความเครียดจากสถานการณ์โควิด-19
  • 1646 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (ศูนย์เอราวัณ) – สายด่วนให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยโรคโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม
  • 1506 สำนักงานประกันสังคม – สายด่วนสำหรับตอบคำถามสิทธิประกันสังคมของผู้ป่วยโรคโควิด-19
  • 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี – สายด่วนรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน

ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าว ตอกย้ำความตั้งใจของกลุ่มทรูที่พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลมาดูแลช่วยเหลือคนไทย พร้อมเคียงคู่สังคมและประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันโดยเร็ว

Back to top button