COLOR หนุนพนง.ฉีด “วัคซีนโควิด” สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

COLOR สนับสนุนพนังงานในทุกแผนกรวมกว่า 300 คนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า


บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) หรือ COLOR เปิดเผยว่า บริษัทให้การสนับสนุนและผลักดันให้พนักงานในทุกแผนกรวมกว่า 300 คนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจที่ต้องติดต่อร่วมงานกับ COLOR  ซึ่งบริษัทฯมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าตลอดเวลาในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า show dc  และ Homepro บางนา-ตราด

Back to top button