AGE มอบเงิน 100,000 บาท หนุนจัดตั้งศูนย์พักคอย 100 เตียง ตำบลแม่ลา

AGE มอบเงิน 100,000 บาท ตำบลแม่ลา หนุนจัดตั้งศูนย์พักคอย 100 เตียง


นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในครั้งนี้ และพร้อมที่จะยืนเคียงข้างและช่วยเหลือชุมชนมาโดยตลอด ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา (Community Isolation) ขนาด 100 เตียง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา กำนันตำบลแม่ลา และ ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ลาเป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้ ณ ศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Back to top button