AJA มอบอุปกรณ์ – เครื่องใช้ไฟฟ้า “เพจอีจัน” ส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19

AJA ส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ “เพจอีจัน” เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19


นายพิชัย ปัญจสังข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ หม้ออเนกประสงค์ จำนวน 30 เครื่อง, เตาแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 28 เครื่อง, เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 50 เครื่อง และยาเหลียนฮัว จำนวน 400 กล่อง รวมมูลค่ากว่า 156,920 บาท เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในโครงการที่ทางเพจอีจันจัดขึ้น

โดยมีคุณสมปรารถนา นาวงษ์ เจ้าของเพจอีจัน เป็นผู้รับมอบ กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน

Back to top button