PROEN ร่วมเสวนา “สมาคมบริษัทจดทะเบียน” 9 ก.ย.นี้

PROEN ร่วมเสวนาประสบการณ์ช่วง COVID “สมาคมบริษัทจดทะเบียน” วันที่ 9 ก.ย.นี้


นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ผู้นำในธุรกิจ Internet Data Center แบบครบวงจร เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ช่วง COVID ของสมาคมบริษัทจดทะเบียน (maiA) ในวันที่ 9 กันยายน นี้

Back to top button