TM อัพเดตแผนก่อสร้าง “The Parents” คาดทยอยเปิดบริการปี 65

TM เผยความคืบหน้าแผนการก่อสร้าง “The Parents Hospital” คาดทยอยเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบภายในปี 65 คาดสัดส่วนรายได้รวมเพิ่ม 20%


นายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด หรือ TMNC (ในเครือ TM) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการ “The Parents” ว่า ขณะนี้การก่อสร้างยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยความคืบหน้า The Parents Hospital ตอนนี้เป็นขั้นตอนของการออกแบบก่อสร้างซึ่งเรียบร้อยแล้วมากกว่า 95% โดยเบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะพร้อมยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากกรุงเทพมหานครได้ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2564  และจะดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเป็นสถานพยาบาลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

รวมทั้งจะเริ่มจัดการประมูลผู้รับเหมาก่อสร้างภายในพฤศจิกายน 2564  โดยหลังจากได้รับอนุญาตก่อสร้างเป็นสถานพยาบาลและได้ผู้รับเหมาก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทคาดว่าจะ สามารถเริ่มก่อสร้างได้ประมาณช่วงเดือนมกราคม 2565

ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ The Parents Nursing Home นั้นขณะนี้มีความคืบหน้าประมาณ 30%  โดยได้เริ่มมีการวางฐานราก วางโครงสร้างใต้ดิน และคานหลักของอาคาร พร้อมทั้งกำลังจะเริ่มขึ้นชั้น 1 และคาดว่าจะได้ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน (Interior) ภายในเดือนกันยายน 2564

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้าง “The Parents” ยังถือว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ถึงแม้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้ทางภาครัฐจะมีคำสั่งให้ปิดแคมป์คนงาน และหยุดก่อสร้าง 1 เดือน เพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่การวางแผนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทำให้แผนการสร้างของ  “The Parents” ยังคงเป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถทยอยเปิดให้บริการได้ภายในปี 2565

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า หลังจาก “The Parents” เปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบแล้ว ทางบริษัทคาดว่า สัดส่วนรายได้ธุรกิจของ TM จะมีการเปลี่ยนแปลง โดย “The Parents” จะมีสัดส่วนรายได้เป็น 20% ของรายได้รวม และจะเพิ่มกลุ่มลูกค้าเงินสดให้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ TM จะมีกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจที่มากขึ้น ซึ่งการได้อานิสงส์จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของ TM มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ธุรกิจในกลุ่ม “The Parents” มีธุรกิจหลัก ประกอบด้วย “โรงเรียนการบริบาล เดอะพาเร้นท์ส” เพื่อสร้างนักบริบาลสำหรับบริการผู้สูงอายุ   รวมทั้ง “เดอะพาเร้นท์ส เนิร์สซิ่งโฮม” สำหรับบริการและดูแลผู้สูงอายุในทุกสภาวะของร่างกาย และ “โรงพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู เดอะพาเร้นท์ส” สำหรับบริการดูแลผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต จากโรคหลอดเลือดในสมองหรือจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการทำงานที่ต้องการฟื้นฟู และทำกิจกรรมบำบัดเพิ่มสมรรถนะของร่างกายที่ดีขึ้น โดยกลุ่มธุรกิจ “The Parents” ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ ในซอยราษฎร์พัฒนา 2 หรือซอยมิสทีน โดยใช้งบในการลงทุนก่อสร้างประมาณ 450 ล้านบาท และทาง TM มีการถือหุ้นในสัดส่วน 80% ส่วนที่เหลืออีก 20% จะถือหุ้นโดยกลุ่มแพทย์

Back to top button