ECF ร่วมงาน Opportunity Day เผยทิศทางธุรกิจโค้งท้ายปี 64

ECF ให้ข้อมูลผลประกอบการครึ่งปีแรก พร้อมทิศทางธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายปี 2564 ในงาน Opportunity Day


นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF ให้ข้อมูลผลประกอบการครึ่งปีแรก 2564 บริษัทมีรายได้รวม 813.89  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 587.69 ล้านบาท จำนวน  226.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 38.49 % และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 30.09  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 15.30 ล้านบาท จำนวน  14.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 96.72%

พร้อมให้ข้อมูลทิศทางธุรกิจช่วงโค้งสุดท้ายปี 2564 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ผ่านช่องทาง Streaming ของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถรับชมบันทึกเทปได้ที่ www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

Back to top button