“SCB Call Center” รับโล่เกียรติคุณ สนับสนุนศูนย์ประสานข้อมูล “หมอพร้อม”

“SCB Call Center” รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข อันเนื่องมาจากการสนับสนุนศูนย์ประสานข้อมูลหมอพร้อม


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Call Center) โดยมีนายภานุ โชติประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  Corporate Banking 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัลจากการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ประสานข้อมูลหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของสมาชิกสมาคมธนาคารไทยในการเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และปลอดภัย รวมถึงประชาชนที่อาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคจากการจองฉีดวัคซีนโควิค 19 โดยมีสมาชิกสมาคมธนาคารไทยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Back to top button