AKP ติดโผ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่อง 7 ปี สอดรับบรรษัทภิบาล

AKP ติดโผ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่อง 7 ปี สะท้อนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลทุกขั้นบริหาร


นายวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย ด้วยวิธีการเผาด้วยความร้อนสูงที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นปลื้มหลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้ AKP เป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 โดยเป็น 1 ใน 12 บริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์ mai ที่ได้รับการคัดเลือก และต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 7 ปี แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลในกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอน

Back to top button