PTTGC ปลื้ม ติดโผ “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนระดับสูง” 6 ปีซ้อน 

PTTGC ได้รับการจัดอันดับในฐานะองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในระดับสูงสุดของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ


ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า บริษัทมีความเชื่อและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals; SDGs) ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (2E1S)  เพื่อให้ PTTGC เป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน

โดยวันนี้ PTTGC มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการจัดอันดับ ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) ของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ UN Global Compact) และในปีนี้ PTTGC ดำเนินการเชิงรุกเพื่อขานรับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรง โดยการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและความยั่งยืน

ทั้งนี้ PTTGC จึงตั้งเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน มุ่งเน้น SDG 13: Climate Action ในการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี 2573 พร้อมเดินหน้าสู่ Net Zero ในปี 2593 ตาม Paris Agreement นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 50% เพื่อให้คู่ค้าและลูกค้าเข้ามามีส่วนในความมุ่งมั่นนี้ร่วมกัน และ SDG 12: Responsible Consumption and Production ผ่านการสร้างโมเดลและระบบนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียน (Ecosystem for Circular Thailand)”

สำหรับจุดมุ่งหมายของ PTTGC คือมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนไทย ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับจังหวัด จนถึงระดับประเทศ โดยนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด 19 ระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน โดยทาง PTTGC ได้เร่งให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร ส่งมอบนวัตกรรมที่ผสมผสานแนวคิดด้านความปลอดภัยและความยั่งยืนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งมอบเสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (PE Gown) แบรนด์ Greater Care by GC จำนวนรวม 4 ล้านชุด ใน “โครงการล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” และ “โครงการ Greater Care Charity by GC & Customers”

ทางด้าน PTTGC และ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ GCM ร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และผู้ประกอบการพลาสติก 84 บริษัท ส่งมอบนวัตกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจรให้กับโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ และศูนย์พักคอย รวม 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ และยังได้สนับสนุนเงินทุนให้สภากาชาดไทย ในการจัดทำเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (Chula HFNC) เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ นับเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมโดยคนไทย

นอกจากนี้ ยังพัฒนาชุดกันเชื้อแบบความดันบวก (PAPR) หน้ากากอนามัย ชุด Coverall จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) 100% ที่สามารถทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้ถึง 20 ครั้ง ถุง-ถังขยะสีแดง จากนวัตกรรมเม็ดพลาสติก สำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน แสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเม็ดพลาสติก เป็นต้น

ขณะเดียวกัน PTTGC ยังได้สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสมดุล ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (2E1S) ด้วยการนำโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมมาปรับใช้ เช่น โครงการประชารัฐรักสามัคคีระยอง ที่สามารถสร้างรายได้มากกว่า 10 ล้านบาท ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ให้แก่คนในชุมชน ครอบคลุม 8 อำเภอ ของ  จ.ระยอง นอกเหนือจากรายได้เหล่านี้ สิ่งสำคัญคือ ชุมชนสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน นับเป็นความภาคภูมิใจของ PTTGC ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อสังคมและอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมา

ทั้งนี้ United Nations Global Compact หรือ UN Global Compact ก่อตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations; UN) มีเป้าหมายในการกระตุ้นและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนให้องค์กรทั่วโลก เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals; SDGs) โดย UN Global Compact สนับสนุนให้ธุรกิจกำหนดยุทธศาสตร์และการดำเนินงานตามหลักการสากล 10 ประการ ซึ่งครอบคลุม 4 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม การต่อต้านทุจริต และยังรวมไปถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมด้วย

 

Back to top button