AGE มอบถุงยังชีพช่วย “น้ำท่วม” รอบคลังสินค้า จ.พระนครศรีอยุธยา

AGE มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่รอบคลังสินค้าอ.นครหลวง ในโครงการ “เอจีอี ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)”


นางสาวปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ส่งมอบถุงยังชีพในโครงการ “เอจีอี ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)” รอบคลังสินค้าอำเภอนครหลวง ในพื้นที่ตำบลแม่ลา และตำบลบางพระครู รวม 10 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 450 หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยของคนในชุมชน ณ ชุมชนตำบลแม่ลาและตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Back to top button