“ณัฐพงศ์ ณ ระนอง” ซีอีโอ “KTBST SEC” รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 64” 

“ณัฐพงศ์ ณ ระนอง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “KTBST” รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์”  จากโครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี 2564


นายณัฐพงศ์ ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST SEC รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์”  จากโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2564”  จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)  โดยมี ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564

โดยรางวัลดังกล่าว แสดงถึงศักยภาพของผู้บริหาร KTBST SEC ในการเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านตลาดเงินและตลาดทุนชั้นนำในประเทศไทยและให้บริการครบวงจรทั้ง ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล วาณิชธนกิจ และการลงทุนในต่างประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อลูกค้า และการทำงานของพนักงาน ท่ามกลางการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและพันธกิจของ KTBST SEC ในการเป็นองค์กรการเงินที่ช่วยสนับสนุนพัฒนาตลาดเงินตลาดทุนให้กับประเทศไทย

Back to top button