TOP คว้ารางวัลสูงสุด งาน “Sustainability Disclosure Award ปี 64” ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

TOP ได้รับรางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564


นายสมบูรณ์ ช่วยกอบลาภ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP รับมอบรางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากนางสาววีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการประชาคมการเปิดเผยข้อมูล สถาบันไทยพัฒน์ ในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน ถ.พระราม 1

โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อสาธารณะ และผู้มีส่วนได้เสียของไทยออยล์ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

Back to top button