TNP รับโล่เกียรติคุณ “ไร่เชิญตะวัน” ตอกย้ำผู้มีคุณูปการ-สนับสนุนต่อเนื่อง

TNP รับโล่เกียรติคุณจากมูลนิธิไร่เชิญตะวัน ตอกย้ำความร่วมมือ-ส่งเสริมมูลนิธิเสมอมา


ภญ.อมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงรายและโซนภาคเหนือ เข้ารับโล่เกียรติคุณ จากมูลนิธิไร่เชิญตะวัน โดยมีพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ ในฐานะที่ TNP เป็นผู้มีคุณูปการต่อศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และส่งเสริมมูลนิธิโดยเสมอมา

โดยถ่ายภาพร่วมกันในพิธีประสาทปัญญาบัตร ของโรงเรียนชาวนา แห่งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 7 -8 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบรางวัลแห่งความภูมิใจในครั้งนี้

Back to top button