“กลุ่มสโตนเฮ้นจ์” ลงพื้นที่ “ก่อสร้างระบบระบายน้ำ” ชุมชนพนัสนิคม คาดส่งมอบกลางปีหน้า

“กลุ่มสโตนเฮ้นจ์” ลงพื้นที่ “โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ” ชุมชนพนัสนิคม พร้อมเดินหน้าคุมงานตามแผน คาดส่งมอบกลางปีหน้า


บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STH) บริษัทในกลุ่ม บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร นำทีมงานวิศวกรลงพื้นที่ เข้าติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในฐานะที่ STH ได้รับความไว้วางใจจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างของโครงการนี้

โดยควบคุมงานในด้านงานปรับปรุงคลอง ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร งานก่อสร้างประตูระบายน้ำ ประตูน้ำบานเลื่อนชนิด Sluice Gate การควบคุมด้วยชุดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เครื่องกว้างขนาด 12 ตัน บานระบายขนาด 6.00×4.00 ม. จำนวน 2 บานพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2566

Back to top button