ผู้ถือหุ้น DMT เคาะปันผล 0.32 บ. จ่าย 26 พ.ค. นี้

DMT จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญปี 65 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.32 บ. คิดเป็นร้อยละ 93.5 ของกำไรสุทธิประจำปี 64 กำหนดจ่ายปันผล วันที่ 26 พ.ค.65  


นายสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการ, นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ และ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและการเงิน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT พร้อมด้วยคณะกรรมการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

Back to top button