2 ผู้บริหาร CPF รับโล่เชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 19

ผู้บริหาร CPF รับโล่เชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 19 และเข็มพระพิรุณทองคำเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นนิสิตเก่าผู้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าในอาชีพ


นายสัตวแพทย์สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และ นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือซีพี-ซีพีเอฟ รับโล่เชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 19 และเข็มพระพิรุณทองคำเกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นนิสิตเก่าผู้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าในอาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีช่วยสร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า

Back to top button