“Maybank IBG” สัมมนา “Invest ASEAN 2022” ครอบคลุม 6 ประเทศอาเซียน 8-9 มิ.ย.65

“Maybank IBG” ผนึกกำลัง 6 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม จัดงานสัมมนาออนไลน์ระดับนานาชาติประจำปี Invest ASEAN 2022 วันที่ 8-9 มิ.ย. 65 ผลักดันให้บริษัทในอาเซียนมุ่งเติบโตอย่างยั่งยืน


Maybank Investment Banking Group (Maybank IBG) กล่าวว่า บริษัทที่มีคะแนน ESG สูงในกลุ่ม 6 ประเทศอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม จะมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าดัชนี MSCI All Country ASEAN พร้อมระบุว่าบริษัทในอาเซียนที่แสวงหาความยั่งยืนนั้น จะมีความน่าสนใจในการลงทุนมากกว่า

ทั้งนี้ จัดงานสัมมนาระดับนานาชาติประจำปี Invest ASEAN 2022 ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 ครอบคลุม 6 เมืองใหญ่ในอาเซียน (กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ กรุงเทพฯ จาการ์ตา มะนิลา และโฮจิมินห์ซิตี้) ในหัวข้อ “ASEAN : Framing A Future” หรือ “อาเซียน วางกรอบแห่งอนาคต”

ขณะที่ Dato’ Khairussaleh Ramli ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม Maybank IBG กล่าวว่า การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์อาเซียนให้มีความยั่งยืนถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

ทั้งนี้จากการที่อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีประชากรเติบโตเร็วที่สุดในโลก และคาดว่าจะเป็นภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ4 ภายในปี 2573 อาเซียนจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและนักลงทุน ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียนในปีนี้คาดว่าจะสูงกว่าประเทศจีนเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา

โดยนักลงทุนยังคงระมัดระวังในประเด็นผลกระทบจากนโยบายการเงินทั่วโลกที่เข้มงวด การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน รวมถึงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่ นอกจากนี้ยังมีความกังวลเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และความจำเป็นที่จะต้องมีแผนงานที่เป็นรูปธรรมที่จะเริ่มลดผลกระทบระยะกลางถึงระยะยาวภายในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาแนวทางที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกัน และปลดล็อกในทุกภาคส่วนของประชากรในอาเซียน

สำหรับเมย์แบงก์ได้ตั้งเป้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความยั่งยืนของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการระดมทุนจากความมุ่งมั่นในการระดมเงินทุนจำนวน 38.68 หมื่นล้านบาท เพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืนทั่วอาเซียนภายในปี 2568 ธนาคารได้บรรลุผลสำเร็จไปแล้วกว่า 10.52 หมื่นล้านบาท ในปีงบประมาณที่สิ้นสุดในปี 2564 นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรเงินทุนจำนวน 8.82 หมื่นล้านบาท เพื่อสนับสนุน SMEs ทั่วอาเซียน ในขณะที่กว่า 500,000 ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากโครงการเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนในปี 2564

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทในอาเซียนที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวทางความยั่งยืน จะมีการลงทุนที่น่าสนใจมากขึ้น โดย Maybank IBG ได้ทำการ backtest ประมาณ 190 บริษัทภายใต้การวิจัยที่ครอบคลุมตลาดอาเซียน และพบว่าบริษัทที่มีการจัดอันดับ ESG สูงกว่า ซึ่งวัดโดย Sustainalytics ได้สร้างผลตอบแทนในระดับสูงเหนือกว่าดัชนี MSCI All Country ASEAN ร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบปีต่อปี และ เฉลี่ย 3.9% ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

โดยทางด้าน Dato’ Ami Moris ซีอีโอของ Maybank IBG กล่าวว่า กำลังเป็นผู้นำและเป็นผู้ดำเนินการในการกำหนดกรอบในการสนทนาเกี่ยวกับโอกาสของอาเซียนและ ESG

สำหรับในภูมิภาคนี้มีบริษัทที่กำลังปรับตัวและเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความหลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น หรือพูดง่ายๆ ว่ากำลังลดความเสี่ยงต่อการถูกลูกค้าและนักลงทุนมองข้ามไป ซึ่งการที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มว่าจะต้องอาศัยการเพิ่มทุนอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ยาก (hard-to-abate sectors)

ด้าน นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ได้เดินหน้าธุรกิจและบริการด้านการลงทุนที่ครบถ้วนและหลากหลาย ด้วยการให้บริการทางการเงินที่มีความจริงใจกับลูกค้า การให้บริการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ พร้อมกับการตอบแทนคืนสู่สังคม สอดคล้องไปกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ Maybank Investment Banking Group (Maybank IBG) ที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อบรรลุพันธกิจของกลุ่มที่มุ่งเน้นไปสู่ ESG อย่างแท้จริง ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ก็มีนโยบายให้การสนับสนุน แนวคิดทางการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) และพร้อมเป็นกลไกตลาดทุน หนุนให้บริษัทไทยดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตควบคู่กัน ซึ่ง เมย์แบงก์ก็ให้ความสำคัญและให้การตอบรับแนวคิดนี้เสมอมา อาทิ การนำเสนอบทวิเคราะห์และสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG

รวมถึง การจัดกิจกรรม Global CR Day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ Maybank IBG ริเริ่ม ให้เป็นการจัดกิจกรรม เพื่อตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ ที่บริษัทในเครือเมย์แบงก์จัดขึ้นพร้อมๆ กัน ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในขณะที่การจัดงาน Invest ASEAN 2022 ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับทราบถึงทิศทางและเทรนด์การลงทุนในอาเซียนจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง และในปีนี้เมย์แบงก์จัดงานใหญ่ขึ้นในหัวข้อ “ASEAN : Framing A Future” หรือ “อาเซียน วางกรอบแห่งอนาคต” ซึ่งคาดว่าจะมีประโยชน์ กับนักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเมย์แบงก์จะสรุปประเด็นสำคัญในงานสัมมนาครั้งนี้มานำเสนอให้กับนักลงทุนในโอกาสต่อไป

Back to top button