“Finansia Wealth” กวาดกำไร AUM Private Fund โต 4 เท่า!

“Finansia Wealth” กวาดกำไร AUM Private Fund โต 4 เท่า เฉียดระดับ 1.5 พันลบ.


นายปัญวัฒน์ พันธ์บุตร ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงจาก บล.ฟินันเซีย ไซรัส เดินแผนกลยุทธ์นำทีม Wealth ดันยอด AUM Private Fund พุ่งทะยานกว่า 4 เท่าตัว เฉียดระดับ 1.5 พันล้านบาท จากกองทุนส่วนบุคคลสุด Exclusive ที่มีขายเฉพาะ “ฟินันเซีย” ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 3 ล้านบาท และสร้างกำไรให้ลูกค้าถ้วนหน้า

Back to top button