“มูลนิธิครัวมาดามแป้ง” มอบรถเข็น 20 คัน หนุนผู้พ้นโทษสร้างอาชีพสุจริต

“มูลนิธิครัวมาดามแป้ง” มอบรถเข็น 20 คัน แก่ “กรมราชทัณฑ์” เพื่อร่วมมอบโอกาสให้แก่ผู้พ้นโทษที่ได้กลับตัวกลับใจ สามารถวางรากฐานในการประกอบอาชีพในทางที่ถูกต้องสุจริต


นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า ปัญหาส่วนใหญ่สำหรับผู้พ้นโทษเมื่อถูกปล่อยตัวคือ การไม่สร้างอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองได้ มูลนิธิฯ จึงได้มอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 20 คัน ให้แก่กรมราชทัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมอบโอกาสให้แก่ผู้พ้นโทษที่ได้กลับตัวกลับใจ สามารถวางรากฐานในการประกอบอาชีพ ในทางที่ถูกต้อง สุจริต และมั่นคงต่อไปได้ซึ่งเชื่อว่า ฟ้าหลังฝนสำหรับผู้พ้นโทษ ที่ได้รับมอบรถเข็นครัวมาดาม จะสดใสขึ้น

สำหรับโครงการรถเข็นครัวมาดาม เกิดขึ้นเมื่อสังคมไทยได้เผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มูลนิธิฯ ได้มีการลงพื้นที่จัดตั้งครัวมาดาม เพื่อทำอาหารให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนในชุมชนต่าง ๆ  และต่อมาได้มีการจัดทำรถเข็นครัวมาดาม รวมทั้งจัดกิจกรรมฝึกอาชีพงานช่าง เพื่อต่อยอดไปสู่การการผลิตรถเข็นครัวมาดาม ซึ่งในระยะแรกมูลนิธิมาดามแป้ง ได้มอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 15 คัน ให้แก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่มีความยากลำบาก ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ต้องการส่งมอบรถเข็นครัวมาดาม ให้แก่บุคคลที่มีความต้องการใช้งานอย่างแท้จริง เพื่อสร้างสังคมการให้ ได้อย่างทั่วถึงคนทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ มูลนิธิมาดามแป้ง ยังคงเดินหน้าเพื่อร่วมสร้างรอยยิ้มแก่ทุกคนต่อไป สามารถร่วม #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน และสนับสนุนมูลนิธิมาดามแป้ง ได้ที่บัญชี “มูลนิธิมาดามแป้ง” ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 092-2-64095-5 #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน #มูลนิธิมาดามแป้ง

Back to top button