IIG คว้ารางวัล “Master Entrepreneur” ตอกย้ำวิสัยทัศน์-แนวทางบริหารเด่น

IIG คว้ารางวัลยอดเยี่ยมผู้นำองค์กร Master Entrepreneur Award จาก APEA ตอกย้ำความเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลก


นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG รับรางวัลยอดเยี่ยมผู้นำองค์กร 2022 Master Entrepreneur Award จาก Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารที่มีแนวคิด วิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหารองค์กรที่โดดเด่นในภาคธุรกิจ และสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง จนประสบความสำเร็จและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

“สำหรับรางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022 นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจยิ่ง ซึ่งการได้รับรางวัลดังกล่าวถือเป็นแรงผลักดันในดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมนำพา IIG ก้าวสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน” นายสมชาย กล่าว

ทั้งนี้ รางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นโดย Enterprise Asia เพื่อยกย่องความเป็นเลิศของผู้ประกอบการและผู้นำทางธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีแนวคิด วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานที่โดดเด่น โดยแบ่งประเภทรางวัลแห่งความสำเร็จเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Master Entrepreneur, Fast Enterprise, Inspirational Brand, และ Corporate Excellence  โดยจะคัดเลือกผู้นำทางธุรกิจและองค์กรจากหลากหลายประเทศในเอเชีย ที่มีผลงานโดดเด่นและพัฒนาธุรกิจจนประสบความสำเร็จในระดับภูมิภาคและระดับโลก เข้ารับรางวัล

Back to top button