TSR มอบเครื่องกรองน้ำ SAFE หนุน 10 โรงเรียน จ.อุดรธานี

TSR มอบเครื่องกรองน้ำ SAFE ให้โรงเรียนพื้นที่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี


นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม SAFE รุ่น ROMA PLUS ในโครงการ #ปันน้ำใสจากใจ TSR ให้แก่ 10 โรงเรียนในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอหนองวัวซอ และนายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ  ณ เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

Back to top button