SKY จับมือ AppMan เสริมแกร่ง e-KYC ยกระดับปลอดภัยขั้นสูง

SKY ผนึก AppMan ยกระดับ e-KYC ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงเสริมภาคธุรกิจสู่โลกดิจิทัลรับกระแส FinTech โต ลุยดูแลผู้ใช้งาน “Bitkub NEXT” กว่า 1 ล้านราย


นายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY กล่าวว่า การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) เชื่อมต่อให้ผู้คนสามารถทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ภาคธุรกิจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนลูกค้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล บริษัทฯจึงร่วมกับบริษัท แอพแมน จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยี OCR อันดับหนึ่งในตลาด เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม e-KYC ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานใหม่ผ่านทางออนไลน์ สำหรับภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยขั้นสูงและต้องการขยายโอกาสทางธุรกิจสู่โลกดิจิทัล

ทั้งนี้ สกาย ไอซีทีได้นำเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า (Face Recognition) จากพันธมิตรผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน AI ระดับโลกที่โดดเด่นด้วยกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจับภาพเคลื่อนไหว (Interactive Face Liveness Detection) สามารถป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลชีวมิติ อาทิ การวิเคราะห์และเปรียบเทียบใบหน้ากับฐานข้อมูล หรือรูปหน้าบัตรประชาชน ทั้งยังป้องกันการแอบอ้างตัวตนด้วยการใช้ภาพใบหน้าของผู้อื่นซ้อนทับได้ ซึ่งผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากสถาบัน NIST สหรัฐอเมริกา โดยสกาย ไอซีทีได้ปรับรูปแบบการใช้งานให้เข้ากับบริบทและลักษณะทางกายภาพของคนไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำและเปรียบเทียบอัตลักษณ์ผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

นายธนภูมิ เจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพแมน จำกัด ผู้นำเทคโนโลยี OCR อันดับหนึ่งในตลาด กล่าวว่า เราใช้เทคโนโลยีการอ่านอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition) ช่วยแปลงอักขระที่ปรากฏบนภาพให้เป็นข้อมูลดิจิทัล อาทิ ข้อมูลบัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง ซึ่งบริษัทฯได้ใช้เทคโนโลยี AI และ Machine Learning ระดับสูงมาช่วยในการพัฒนาความแม่นยำอย่างต่อเนื่อง จนสามารถอ่านอักขระภาษาไทยได้ถูกต้องสูงถึง 97.8% ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แพลตฟอร์ม e-KYC ที่พัฒนาร่วมกับสกาย ไอซีที สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานชาวไทยได้แม่นยำมากที่สุด

ทั้งยังดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA พร้อมรับรองความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่าสถาบันการเงิน ด้วยมาตรฐานสากล CSA-Star Level 2 และ ISO/IEC27001 เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานและเจ้าของธุรกิจ

อย่างไรก็ดี สกาย ไอซีที และ AppMan มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานในหลากหลายธุรกิจ อาทิ ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจบริการสุขภาพผ่าน Telemedicine รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ FinTech เช่น ธุรกิจการเงิน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งต้องการความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อป้องกันอาชญากรรมการเงิน ล่าสุด ทั้ง 2 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ในการพัฒนา e-KYC บนแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล รองรับการขยายตัวของผู้ใช้งานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ด้านนายภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการเครือข่ายบล็อกเชน Bitkub Chain เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความโปร่งใสในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล จึงมองหาพันธมิตรที่มีศักยภาพมาช่วยพัฒนาแพลตฟอร์ม e-KYC ที่มอบความปลอดภัยและความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้งานอย่างสกาย ไอซีทีและ AppMan เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งานกระเป๋าเงินดิจิทัล “Bitkub NEXT” ให้ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บและทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของบิทคับได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1 ล้านราย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าภายในปีนี้

Back to top button